Aktuality

Doba použitelnosti bezpečnostních přileb

21.04.2015

- dotaz

Měl bych dotaz na používání bezpečnostních přileb na staveništi. Výrobce přileb uvádí, že jejich použitelnost je 5 let. Ale od prvního použití jen 3 roky. Čím se tedy máme řídit? A ještě jeden dotaz: nahrazuje čepice s plastovou výstuhou bezpečnostní přilbu v plném rozsahu a může se tedy používat i ve venkovních prostorech? Nebo je určena jen do vnitřích prostor.

Průmyslové přilby skutečně podléhají stárnutí a s průběhem času se obvykle snižují pevnostní parametry materiálu, z něhož jsou vyrobeny.

Norma EN 397+A1 „Průmyslové ochranné přilby“ uvádí v čl. 7.2.3, že výrobce musí ke každé přilbě přiložit pokyny týkající se stárnutí a doby životnosti přilby a jejích částí.

Pokud jsou pokyny o době životnosti nejasné, je nutno záležitost konzultovat s výrobcem. Norma ani předpisy konkrétní životnost přilby neuvádějí. Pokud není možno výrobce kontaktovat, je potřeba respektovat přísnější požadavek v návodu.

Použití čepic s plastovou výztuhou opět závisí na deklaraci ochranných vlastností od výrobce. Pokud tato čepice odpovídá ČSN EN 812  „Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou“, určitě nemůže nahradit průmyslovou ochrannou přilbu podle ČSN EN 397+A1.

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou jsou určeny pro ochranu uživatele před účinky nárazů hlavou do tvrdých, nepohyblivých předmětů, které mohou způsobit tržné rány nebo jiná povrchová zranění. Nejsou určeny pro ochranu před účinky padajících nebo vržených předmětů a pohybujících se nebo zavěšených břemen.

O tom, jakou přilbu je potřeba použít na konkrétním pracovišti, rozhoduje zaměstnavatel na základě analýzy rizik, která se na tomto pracovišti vyskytují.

20.04.2015 | ZDROJ: BOZPinfo.cz | AUTOR: Škréta Karel

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

 
zpětVÝBĚR DLE:

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook