Aktuality

Obuv s ocelovou špičkou

9.09.2015

ANO či NE ?

 

"Měla bych dotaz k bezpečnostní obuvi s tužinkou. Nově působím ve firmě zaměřené na těžkou výrobou - kovoprůmysl. Překvapilo mě, že ve firmě není používána obuv s ochrannou špičkou (riziko pádu "něčeho" na nohu je tady relativně velké). Jenže při pokusu o zavedení tohoto OOPP jsem narazila na odpor ze strany firmy. Prý je lepší noha rozdrcená, než ustřihnuté prsty od ocelové špice, a proto prý boty s ochrannou špičkou nepoužívají. Ve firmě se opracovávají samé velké kusy (výkovky) a předpokládal by se tak pád mnohem těžšího břemene, než onoho cca 20 kg (200 J). Proto jsem se chtěla zeptat, co způsobí bota s tužinkou při pádu těžkého břemene a zda-li stanovením tohoto OOPP nezhorším možné následky úrazu."

 

Obava z používání tužinek se občas objevuje, není však založena na reálném základu.

Tužinky ve špičkách bot se zkouší podle ČSN EN 12568. Mimo jiné se zkouší:

  • Odolnost proti nárazu

Tužinky musí odolat energii nárazu 100 J pro ochrannou obuv nebo 200 J pro bezpečnostní obuv. Zkouší se ocelovým klínovým nárazníkem o hmotnosti 20 kg, padajícím z výšky 1 m (pro bezpečnostní obuv).  Po nárazu se měří zbytková výška pod tužinkou, kde musí zůstat dostatečné místo pro prsty. Kromě toho nesmí tužinka po nárazu vykazovat ostré hrany nebo jakékoliv trhliny procházející materiálem.

  • Odolnost proti stlačení

Tužinky se stlačují silou 10 kN (pro ochrannou obuv) nebo 15 kN (pro bezpečnostní obuv). 1 kN odpovídá hmotnosti 100 kg, jedná se tedy o hmotnost 1000 Kg, resp. 1500 kg. Po zkoušce se opět měří zbytková výška pod tužinkou a kontroluje tužinka.

Tužinka tedy za uvedených podmínek nesmí poranit prsty. Pokud by na prsty spadlo břemeno, které vyvolá ještě větší účinky, než jsou modelovány při zkoušce, byly by prsty nechráněné tužinkou velmi pravděpodobně rozdrceny. V botě s tužinkou se v takovém případě může zmenšit světlá výška v tužince, případné poranění bude ale rozhodně podstatně menší.

V souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 495/2001 Sb. musí zaměstnavatel poskytnout OOPP, které chrání před riziky, které se vyskytují na pracovišti. Pokud jsou ohroženy prsty na noze nárazem nebo stlačením, je použití ochranné nebo bezpečnostní obuvi s tužinkami nezbytné.

ZDROJ: BOZPinfo.cz | AUTOR: Škréta Karel

 

 
zpětVÝBĚR DLE:

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook