Záchytná zařízení zahrnují různé výrobky, které je nutno přizpůsobit všem rizikům a zajistit tak příslušnou ochranu. Tyto výrobky (bezpečnostní postroje, zachycovače pádu na zajišťovacím vedení, pracovní polohovací systémy, tlumiče pádu, zatahovací zachycovače pádu, příslušenství) se řídí směrnicí 89/686/CEE a evropskými normami o osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP).

 

EN363 Zařízení na ochranu při práci ve výškách

Soubor vzájemně spojených prostředků na ochranu proti pádu z výšky, určených k zastavení pádu. Zachycovací systém musí obsahovat minimálně bezpečnostní postroj a zachycovač pádu.

EN361 Bezpečnostní postroje

Bezpečnostní postroj se může skládat z popruhů, spon, dalších prvků, které jsou správně upraveny a seřízeny na těle osoby, jíž poskytují ochranu proti pádu a následně ji zadržují.

EN353-1+CNB VG11.073 Pohyblivé zachycovače pádu pevného zajišťovacího vedení

Systém složený z pohyblivého zachycovače pádu s funkcí automatického zablokování na pevném kotvícím vedení(kolejnice, lano ...). Součástí výrobku může být i absorbér energie.

EN353-2 Tlumiče pádu

Prvky systému pro ochranu proti pádu, které zaručují bezpečné zastavení pádu z výšky omezením silového působení při dopadu. UPOZORNÉNÍ: připojí-li se k tlumiči absorbér energie, nesmí celková délka zařízení přesáhnout 2m.

EN360 Samonavíjecí zachycovače pádu

Zachycovače pádu se samočinným zajištěním a samočinným zatahováním spojovacího prostředku. Mohou mít vestavěný tlumič pádu.

EN362 Spojovací elementy

Spojovací prvek nebo komponent, kterým může být karabina nebo hák.

EN354 Lano spojovací

Spojovacím prostředkem může být lano ze syntetických vláken nebo kovové lano, popruh nebo řetěz. Maximální délka činí 2m.UPOZORNĚNÍ:spojovací prostředek bez tlumiče pádu nesmí být použit jako ochranný prostředek proti pádu.

EN358 Pracovní polohovací systém

Sestává z komponentů(polohovacích pásů a spojovacích prosředků) které jsou vzájemně pospojovány a tvoří komplexní ochranný prostředek.

EN813 Sedací postroje

EN1891 Lana s opláštěným jádrem s nízkým koeficientem elongácie-statická lana

EN12841 Lanové systémy-lana na pracovní polohování

EN1496 Záchranné systémy-zdvihací zařízení

EN567 Horolezecká výstroj-lanové blokanty

EN12275 Horolezecká výstroj-karabiny

EN12278 Horolezecká výstroj-kladky

EN341 Prostředky ochrany osob proti pádu-slaňovací zařízení

EN795 2012 Kotvicí zařízení