Automobilový průmysl je velmi rozsáhlá oblast, od výroby dílů motorů, karoserií, čalounění, obložení a palubních desek, palubní elektroniky až po konečnou montáž vozidla.
Chemická rizika, jakož i riziko tělesného úrazu se tudíž týkají řady profesí, konkrétně profesí uplatňujících se při slévačských pracích, při kování, lisování, obrábění a povrchové úpravě náhradních dílů, při lakování,
montáži podvozků apod. V přiloženém notebooku se pod
ívejte, jaké komplexní řešení nabízí světový výrobce a dovozce DELTA PLUS.