Tabulka chemické odolnosti pracovních rukavic


Tabulka chemické odolnosti rukavic

1 - výtecný     2 - dobrý     3 - dostatecný     4 - nedostatecný    
   PVC  NEOPREN  NITRIL  PRÍRODNÍ KAUCUK 
Acetalkohol 2112
Acetylaldehyd 4123
Acetamid 2213
Aceton 4242
Akrylonitril 3342
Alkoholizobutylnatý 2111
Alkoholizopropylnatý 2222
Aminofosfát 1112
Aminové ztvrzovadlo 3323
Amoniak (alkalický roztok) 1111
Amylalkohol 1112
Anilin 4223
Antydrid kyseliny octové 4111
Aromatické uhlovodíky vzniklé destilací 3324
Benzaldehyd 4442
Benzen 4324
Benzín 4214
Benzylaldehyd 4442
Benzylalkohol 4222
Boritan sodný 2111
Brom 4233
Butan 1114
Butanol 3224
Butylstearát 2223
Clorox 3222
Cyklohexan 1214
Cyklohexanol 4222
Cyklohexanon 4343
Diethaloamin 3111
Diacetonalkohol 1232
Dibenzyléther 4444
Dibutyléther 4214
Dibuthylphalát 1333
Difenyl 4444
Dichloranilin 3,4 4342
Dichloretylen 4334
Dichlorpropylen 4434
Dimethylformamid 3241
Dioctylphalát 4224
Dioctylpthalát 4224
Diphenyloxid 4444
Disulfid uhlíku 3324
Drevný líh (methanol) 2121
Etanol 2222
Ether sirný 2112
Ethylamin 1222
Ethylanilin 1222
Ethylbenzen 4324
Ethylendiamin 3332
Ethylenglykol 1112
Ethyléther 4113
Ethylformiát - mravencan ethylnatý 4323
Fluor 2233
Fluorfosfát vápenatý 1111
Formaldehyd 1111
Fosfát draselný 1111
Fosfát sodný 1111
Fotografické lázne 1111
Freon (11-12-21-22) 3234
Furfural 4142
Glycerin 1111
Glykol 4224
Heptan 1214
Herbicidum (prípravek proti plevelu) 1111
Hexan 2214
Hydrogenperoxid 1111
Hydrogenuhlicitan draselný 2111
Hydrogenuhlicitan sodný 2111
Chlor 1233
Chloraceton 4333
Chlorbenzen 4334
Chlorid amonný 1111
Chlorid barnatý 1111
Chlorid cínatý 1111
Chlorid cínicitý (10%) 1111
Chlorid draselný 1111
Chlorid horecnatý (18%) 1111
Chlorid nikelnatý 1111
Chlorid rtutnatý 1111
Chlorid sodný 1111
Chlorid vápenatý 1111
Chlorid zinecnatý 1111
Chlormetyl 2314
Chloroform 4334
Izopropyléther 4213
Kamenec, ledek 1111
Karbid amonný 1111
Karbid draselný 1111
Karbid sodný 1111
Kreozol 4332
Kreozolphosfát 4332
Kreozot (dehet z uhlí nebo rohoviny) 2414
Kumen (izopropylbenzen) 2214
Kyanid draselný 1111
Kyanid sodný 1111
Kyanid vápenatý 1111
Kyselina (všechny koncentrace) 1111
Kyselina boritá 1111
Kyselina bromovodíková 40% 1111
Kyselina bytylová 1112
Kyselina dusicná (až 20%) 1233
Kyselina dusicná (koncentrovaná) 1444
Kyselina dusicná-sírová (koncentrovaná) 1444
Kyselina fenolová 2123
Kyselina fluorovodíková 1111
Kyselina fosforecná (až 85%) 1121
Kyselina chlorovodíková 1111
Kyselina chromitá 1233
Kyselina laurová 2113
Kyselina linolová 2113
Kyselina maleinová 2111
Kyselina mlécná 4123
Kyselina mravencí 1111
Kyselina naftalínová 3324
Kyselina octová ledová 1242
Kyselina olejová 1112
Kyselina palmitová 2111
Kyselina perchlorová 1333
Kyselina pikrová 3112
Kyselina propionová 2222
Kyselina sírová (56%) 1222
Kyselina stearová 1213
Kyselina štavelová 1111
Kyselina tríslová 1111
Kyselina uhlicitá 2233
Kyselina uhlicitá (koncentrovaná) 2111
Kyselina vinná 1111
Kyselý siricitan sodný 1 1111
Lakový benzín 3213
Lakové redidlo 3223
Malírské redidlo do barev 3223
Metanol 1222
Methylsalicilát 3323
Methylformiát - mravencan metylnatý 4323
Monochloretylen 3323
Naftové rozpouštedlo 4214
Nitromethan 4334
Nitropropan 4332
Obilný líh 2121
Octan anylnatý 4323
Octan butylnatý 4323
Octan draselný 1111
Octan etylnatý 4323
Octan metylnatý 4323
Octan propylnatý 3321
Octan vápenatý 3111
Olej ASTM c. 1 3113
Parafin 2222
Pentan 3214
Perchloretylen 3324
Peroxid vodíku 1222
Petrolej, nafta (syntetické tuky) 2214
Petrolej na svícení 2224
Plastifikátory 1113
Produkty hubení drvohlodky 1312
Produkty petroleje 1113
Propan 1114
Propanol 2111
Renuzit 3214
Rozpouštedlo Stoddards 4213
Rozpouštedlo 1, 2, 3, 73, 74 2222
Roztoky barviv 2212
Roztok na odstranování starých náteru 2212
Roztok na vydelávání kuží (chrom-ledek) 2244
Silikát sodný 1111
Síran amonný 1212
Síran draselný 1111
Síran mednatý 1111
Síran sodný 1111
Síran zinecnatý 1111
Sirouhlík 4414
Styren 3434
Sulfát medi 2111
Sulfát nikelnatý 1111
Sulfát olovnatý (až do 10%) 1111
Terpentýn 1444
Terpentýnová silice 1223
Tetrahydrofuran 2334
Tetrachlor doporuceno 20°
nedoporuceno 60°
424
Tetrachlor (rozpuštený chlor) 2313
Tiskarská cern 3112
Toluen 2324
Tributylfosfát 4331
Triethaloamin 1111
Trichlorderivátetylen 4434
Trichlorethylen 4324
Trinitrotoluen 3111
Triphenylfosfát 3333
Vápno 1111
Xylen 4324
Živocišné tuky 2114
      
Ruzné:     
Aminonitrát 1112
Belící látky 1114
Bílá magnézie 1111
Hydrazin 1322
Hydrochinon 3222
Hydroxid amonný 1112
Hydroxid draselný (potaš) 1111
Hydroxid horecnatý 1111
Hydroxid sodný (žíravá soda) 1111
Hydroxid vápenatý 1111
Chlornan sodný (Javelský louh) 1222
Chlornan vápenatý 1222
Isophorone 4242
Izooktan (rozpouštedlo, petrolej) 4314
Jód 4233
Jodid draselný 4111
Jodid sodný 4111
Kerosin 1214
Mazut 1214
Methylamin 1334
Methylanilin 1313
Methylcydopenthan 4214
Methylethylaceton 4242
Methylmethakrylát 3222
Methylmonoetyléteretylenglykolu 4221
Nethylizobutylketon 4242
Monobrombenzen 4444
Monoethanolamin 2111
Monochlorbenzen 4444
Morfolin 2232
Morící lázne 1114
Nafta 3113
Naftalín 4324
N-butylamin 3332
Nátery 1114
Nitrát barnatý 2111
Nitrát draselný 1111
Nitrát horecnatý 2111
Nitrát sodný 2111
Nitrát vápenatý 1111
Nitrát železnatý (až do 10%) 2111
Nitrobenzen 4332
Olej ASTM c.2 3213
Olej banánový 4334
Olej bavlníkový 1123
Olej borový (z borovice) 1434
Olej cínský (Bois chinois) 1123
Olej dieslový 2114
Olej kokosový 2123
Olej kreozolový 2222
Olej lnený 1114
Olej lubrifikacní 1214
Olej na ochranu dreva 3223
Olej na turbíny 2214
Olej olivový 1112
Olej pryskyricový 3434
Olej ricinový 11-223
Olej rezný 211 
Olej sojový 2123
Olej strojní 1213
Olej z trescích jater 2123
Roztok na galvanoplastiku 1114
Roztoky na vydelávání kuží 1114
Sádlo 2124
Slanina 1124
Tukové rozpouštedlo 1114
     


VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook