Značení a oblast použití chemických filtrů

Značení a oblast použití chemických filtrů

Použití filtru Barevný kód   Typ filtru   Hlavní oblast účinnosti  
Filtry proti částicímP3P3 Pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
 A2A2Organické plyny a páry, např. rozpouštědla s bodem varu vyšším než 65°C.
  B2 B2 Anorganické plyny a páry, např. chlór, sirovodík, kyanovodík, fluór, fosgén.
  E2 E2 Kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, fluorovodík, kyselina mravenčí, oxid dusičitý.
Protiplynové filtry K2 K2 Amoniak a organické sloučeniny amoniaku.
  A2B2 A2B2 Organické a anorganické plyny a páry.
  A2B2E2K2 A2B2E2K2 Organické a anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amonia a sloučeniny amoniaku.
  AX AX Plyny a páry organických látek s bodem varu nižším než 65°C.
  A2-P3 A2-P3 Organické plyny a páry, např. rozpouštědla s bodem varu vyšším než 65°C, pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
  B2-P3 B2-P3 Anorganické plyny a páry, např. chlór, sirovodík, kyanovodík, fluór, fosgén, pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
  E2-P3 E2-P3 Kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, fluorovodík, kyselina mravenčí, oxid dusičitý, pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
  K2-P3 K2-P3 Amoniak a organické sloučeniny amoniaku, pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
Kombinované filtry A2B2-P3 A2B2-P3 Organické a anorganické plyny a páry, pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
  A2B2E1-P3 A2B2E1-P3 Organické a anorganické plyny a páry, kyselé plyny, pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
  A2B2E2K2-P3 A2B2E2K2-P3 Organické a anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a organické sloučeniny amoniaku, pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
  AX-P3 AX-P3 Plyny a páry organických látek s bodem varu nižším než 65°C, pevné a tekuté částice, radioaktivní a silně jedovaté částice, bakterie a viry.
  Hg-P3 Reactor Hg-P3 Rtuť a sloučeniny rtuti, radioaktivní jód a jeho organické sloučeniny jako metyljodid, radioaktivní a silně jedovaté částice a viry.


VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook