Pomůcky pro ochranu očí

Ochranné pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpray a zářením z chemických látek.

            
                                                                      
Pro výběr nejvhodnějších ochranných brýlí nebo štítu je třeba:
-  stanovit druh rizika: rozstřik, záření nebo jiné,
-  určit druh ochrany: ochranné brýle, obličejová maska, štít,
-  zaznamenat jejich vlastnosti: odolnost proti poškrábání, odolnost proti zamlžení, tónované sklo,
-  zvolit typ očnice: vcelku nebo dvojité čočky,
-  vybrat typ obruby: tvarovaná, klasická.


Pásmo Vlnová délka Prostředí Poškození zraku
UV-A 315-380 nm Venkovní práce Únava očí, částečná slepota, katarakta, sluneční světlo
UV-B 280-315 nm Sluneční světlo. Průmyslové prostředí. Zjišťování vad v infračerveném světle. Katarakta, záblesky při svařování, zablesky oblouku
UV-C 100-280 nm Průmyslové prostředí. Svařování obloukem Poškození rohovky nebo oční čočky, ztráta vidění
Modré světlo 400-480 nm Průmyslové prostředí. Práce s počítačem (únava očí, VDU). Elektrické instalace. Venkovní práce Poškození sítnice, ztráta vidění, degenerace - rozmazané vidění (stáří), pigmentová zvrhlost sítnice.
Infračervené 780-1400 nm (blízko IČ), 1400-2000 nm (střední IČ) Elektrické svařování. Práce s roztavenou hmotou (výroba skla, výroba ocelí). Mikrovlné procesy. Sluneční světlo.  Poškození sítnice, ztráta vidění, degenerace - rozmazané vidění (stáří), pigmentová zvrhlost sítnice, poškození oční čočky a rohovky.VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook